Nederlands Deutsch English Français Italiano Espagnol

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mehron Europe (Holland) B.V. 
(per 1 juni 2014)

 
1. Geldigheidsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor alle leveringen van Mehron Europe (Holland) B.V. aan klanten van deze webshop.

2. Contractpartner
Het koopcontact komt tot stand met Mehron Europe (Holland) B.V., Lesothostraat 6, 2622 LB  DELFT; directeur Saskia Timmermans. Bij vragen, reclames en klachten kunt u  contact met ons opnemen op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur via telefoonnummer 0655567499 of per e-mail via saskia@mehron.nl.

3. Aanbod en contractvorming
3.1 De weergave van de producten in de webshop vertegenwoordigt geen wettelijk bindend aanbod, maar een uitnodiging tot bestellen. Vergissingen voorbehouden.
3.2 Door op de knop "Bestelling afronden" te klikken in de laatste stap van het bestelproces maakt u een bindende bestelling voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. Het koopcontract komt tot stand wanneer wij uw bestelling door een opdrachtbevestiging per e-mail onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling accepteren.
3.3. Indien onze opdrachtbevestiging schrijf- of drukfouten bevat of indien aan onze prijspublicatie door de techniek veroorzaakte overdrachtsfouten ten gronde liggen, dan hebben wij het recht dit aan te vechten, waarbij wij u moeten bewijzen dat wij ons hebben vergist. Betalingen die reeds zijn uitgevoerd, worden onmiddellijk aan u gerestitueerd.

4. Herroepingsrecht
4.1 U hebt de mogelijkheid uw contract binnen twee weken zonder opgaaf van redenen in schriftelijke vorm (bijv. e-mail) te herroepen of – wanneer u de zaak vóór het verstrijken van de termijn hebt ontvangen – door het retourneren van de zaak. De periode begint na ontvangst van deze geschreven informatie, echter niet voordat de goederen bij Mehron Europe (Holland) B.V. zijn binnengekomen. Om de herroepingstermijn te handhaven is het voldoende de herroeping of de zaak op tijd te verzenden. De herroeping dient te worden gericht aan: Mehron Europe (Holland) B.V.,  Saskia Timmermans, Lesothostraat 6, 2622 LB  DELFT of per e-mail via saskia@mehron.nl.
4.2 In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide zijden ontvangen prestaties te worden geretourneerd. Indien u de ontvangen prestatie niet geheel, of gedeeltelijk, of in verslechterde toestand kunt teruggeven, dan moet u ons hiervoor, indien nodig, de waarde vergoeden. Dit geldt niet bij het ter beschikking stellen van zaken, wanneer de verslechtering van de zaak uitsluitend op het keuren ervan – zoals dat voor u bijvoorbeeld in een winkel mogelijk was geweest – is terug te voeren. Voor het overige kunt u de verplichting tot het vergoeden van de waarde voor een verslechterde toestand die door een ingebruikname van de zaak conform de voorschriften is ontstaan, vermijden, indien u de zaak niet als uw eigendom in gebruik neemt en alles nalaat wat van invloed kan zijn op de waarde daarvan. Aan verplichtingen voor het uitvoeren van betalingen moet binnen 30 dagen zijn voldaan. Voor u neemt de termijn een aanvang met de verzending van uw herroepingsverklaring of de zaak, voor ons met de ontvangst daarvan.
4.3 Indien u van uw wettelijk herroepingsrecht gebruikmaakt, dan dient u de geregelde kosten voor de terugzending te dragen.

5. Prijzen en verzendkosten
5.1 De prijzen die op de productpagina’s worden vermeld, bevatten de wettelijke BTW en overige onderdelen van de prijs.
5.2 De verzendkosten worden duidelijk vermeld op de productpagina’s, in het systeem van het winkelmandje en op de bestelpagina.

6. Levering
6.1. De levering binnen Nederland, Europa of andere landen geschiedt via DHL of PostNL.
6.2. Indien niet alle bestelde producten op voorraad zijn, hebben wij het recht op onze kosten deelleveringen uit te voeren, voor zover dit voor u aanvaardbaar is.
6.3. Wanneer het bestelde product niet beschikbaar is, omdat wij dit product buiten onze schuld niet van onze leverancier hebben ontvangen, hebben wij het recht af te zien van het contract. In dat geval zullen wij u onverwijld op de hoogte stellen en u eventueel de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Wanneer er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of u geen levering van een vergelijkbaar product wenst, zullen wij u de eventueel reeds uitgevoerde tegenprestatie onmiddellijk restitueren.

7. Betaling
7.1. De betaling geschiedt naar keuze via een directe overboeking, via PayPal of via een creditcard. Voor zakelijke klanten is het bovendien mogelijk bij vooruitbetaling of op rekening te betalen. Zakelijke klanten die voor het eerst kopen, betalen vooruit.
7.2. Wanneer als soort betaling Vooruitbetaling wordt gekozen, vermelden wij onze bankrelatie in de opdrachtbevestiging en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

8. Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de volledige betaling blijven de goederen ons eigendom.

9. Transportschades
9.1. Indien de goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dan verzoeken wij u dergelijke fouten onmiddellijk bij de besteller te reclameren en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.
9.2. Het verzuim een reclame in te dienen of contact op te nemen heeft geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten. U helpt ons echter onze eigen claims tegenover de vrachtvervoerder of  de transportverzekering te kunnen verhalen.

10. Garantie
De garantie geschiedt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

11. Slotclausules
11.1. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, dan blijft het contract voor het overige van kracht. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de betreffende wettelijke voorschriften.
11.2. Het Nederlandse recht is van kracht.
 

Navigatie